Månadens eftertanke okt -23 Himmel eller helvete

Månadens Eftertanke okt -23

Himmel eller helvete

Det fantastiska budskapet är att Gud älskar oss syndare så mycket att han lät sin egen älskade son Jesus Kristus ta straffet för alla människors synder, från Adam och Eva till dig och mig idag. Jesus sa ja till att dö på korset för att sona alla människors synd och skuld. Synden måste få sitt straff. Så tänker de flesta, i dessa tider med allt grövre kriminalitet i vårt land. Problemet är att vi alla är syndare och straffet är att vi alla är på väg till helvetet. Helvetet är en verklig plats som är till för Djävulen och hans demoner och för de människor som vägrar att omvända sig och vägrar att tro på att Jesus har tagit straffet för deras synder. Det här är viktigare och allvarligare än du tror. Du tänker kanske jag tror ju på Gud, jag ber till Gud och försöker leva efter 10 Guds bud, så mig kan inte Gud skicka till helvetet. Jesus säger Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6 Det finns alltså bara ett sätt att komma till himlen och det är att du omvänder dig och tror på Jesus. Det är så enkelt! Be så här: ”Jesus, jag tror på dig. Nu kommer jag till dig. Tack Jesus för att du tog straffet för mina synder. Jag tar emot frälsningen och förlåtelsen som du ger mig. Tack för att jag nu är ett Guds barn. Amen.”   

Jesus är enda möjligheten för dig och mig att få komma till himlen. Annars får vi på domens dag själva ta straffet för våra synder som är en evighet i helvetet. Per Westerberg per@forsamlingenordet.se     Facebook Per Westerberg

Månadens Eftertanke dec -22

Att ta emot Jesus och bli ett Guds barn är ett val du måste göra medan du lever. Och det är livets viktigaste val. Sen är det för sent. Många tror att det räcker att tro på Gud och försöka vara en god människa för att bli ett Guds barn och sedan få komma till himlen när livet är slut. Tror du det har du blivit lurad. Ta emot Jesus, det är enda sättet att bli ett Guds barn.
Per Westerberg
per@forsamlingenordet.se

Vad händer när man dör?

      Vad händer när man dör? (okt -22)

Gud älskar dig, han är din Far. Gud vill att du ska komma till himlen när du dör. Det tydliga budskapet kan du läsa i bibeln, Guds ord. Han älskar just dig och alla andra människor så mycket att han offrade sin son Jesus Kristus. Gud lät Jesus ta straffet för dina och mina synder när han spikades upp på ett kors, dog och begravdes, men Gud uppväckte honom på tredje dagen. Jesus gav sitt liv frivilligt för att han och Fadern såg att detta var enda vägen för att kunna förlåta dig. Synden måste få sitt rättvisa straff och alla vi människor är syndare som är på väg till helvetet. Men nu har Gud öppnat en väg för var och en som slutar att vandra bort från Gud, omvänder sig och tror på att Jesus har sonat min synd. Jesus säger Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.                                       Därför är det så avgörande för din evighet att du tar emot Jesus och blir frälst medan du lever. Joh 1:12 ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” När du tar emot Jesus, då blir du frälst. Så enkelt är det och så viktigt är det. Om du inte blir frälst så går du evigt förlorad. Det finns ingen möjlighet efter döden. Om du säger NEJ till Guds kärlekserbjudande då får du själv ta straffet för dina synder. Det finns en himmel, en evighet tillsammans med Fadern, Sonen, den Helige Ande och alla som har tagit emot Jesus. Det finns ett helvete, en evighet för dem som inte tar emot Guds kärleksgåva.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se www.forsamlingenordet.se

Personligt brev till dig!

Gud älskar dig och mig så mycket att han sände sin älskade son för att frälsa dig och mig. Vi är alla syndare och konsekvensen är att vägen till himlen är stängd. Jesus säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6. Detta är ditt livs viktigaste beslut. Enda sättet att få förlåtelse för dina synder är att du tror att när Jesus dog på korset så tog han straffet för dina synder. När du tar emot Jesus är vägen öppen till himlen. Gör det nu!

Klipp här——————————————————–

Detta är mitt beslut att ta emot Jesus Kristus som min frälsare:

Jag bekänner inför Gud att jag är en syndare, och jag tror att Jesus Kristus dog för min synd på korset och uppstod för min rättfärdiggörelses skull. Jag tar emot och bekänner Jesus Kristus som min personlige frälsare.

—————————————           ——————

                 Namn                                        Telefon

————————————————

           Datum

Lämna lappen i kassan, i bönelådan vid entrén eller kontakta mig. Per Westerberg 070-540 85 23

Advent

Dec -21

ADVENT

Ordet advent betyder ankomst. Vi firar Jesu ankomst när vi firar jul. Maria, du ska bli havande, sa ängeln. Hur ska det ske, ingen man har rört mig. ”Den helige Ande ska komma över dig, därför skall barnet kallas Guds Son.” Människosonen kommer, hade alla profeterna sagt i över 300 profetior i gamla testamentet, och nu hade han kommit, Jesus Kristus, Guds Son.                                                                      Människosonen kommer!  Han kommer en gång till. Jesus talade mycket om sin andra ankomst. När kommer han denna gång? Det vet vi inte, men alla tidstecken pekar på att han kommer mycket snart. Här är några tecken som Jesus talade mycket om och som jag har strukit under. Många i vår värld har ångest för vad som sker med vår jord med översvämningar, torka och svält. Fikonträdet är en bild på Israel. I nästan 2000 år utan eget land och nu är judarna tillbaka. Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. 32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. 33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.                            Vi som tror på att Jesu andra ankomst är nära behöver inte oroa oss. Vi ska räta på oss och lyfta upp våra huvuden för nu närmar sig vår förlossning.

Per Westerberg Pastor i Församlingen Ordet, Munkedal

per@forsamlingenordet.se 

Min 7-minuterspredikan

Min 7-minuterspredikan

Därför vet jag att Jesus är Guds Son. Det kan du ju inte veta, kanske du säger. Du som kristen tror det, men du kan inte veta om det är sant. Du har kopplat bort förståndet. Du kan inte övertyga mig. Jag är ateist och jag använder mitt förstånd. Så bra! Ska vi använda förståndet ett tag? Gamla Testamentet består av 39 böcker skrivna av många olika profeter och gudsmän och var färdigskrivet 160 år f. Kr. För Judarna var det Guds heliga ord som berättade deras historia ända från Abraham och som visade att de var Guds utvalda folk och att Gud skulle sända Messias, Frälsaren till dem. 500 år f. Kr var judarna bortförda till Babylon under 70 år. En ung fånge som hette Daniel blev genom sin profetiska gåva en av de mäktigaste i landet och undervisade de lärde att Messias, judarnas konung skulle födas någon gång i framtiden. Den kunskapen bevarade de i 500 år, så när Jesus var född kom de med guld rökelse och myrra och frågade ”Var är judarnas nyfödde konung? Vi har kommit för att tillbe honom.” Kung Herodes blev förskräckt och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas. De skriftlärda kunde hela GT utantill så de svarade: ”I Betlehem i Judéen, ty så är skrivet genom profeten Mika, verksam 700 år f. Kr. Herodes blev ursinnig och lät döda alla pojkar i Betlehem som var två år och därunder. Då uppfylldes en profetia av profeten Jeremia, verksam 600 år f. Kr.

En kvinna kan inte få barn om hon inte har varit ihop med en man, så det måste vara Josef som är pappa till det barn som Maria väntade. När Josef fick reda på att den han var förlovad med var gravid så var det självklart att han ville skiljas. Maria sa att ängeln Gabriel kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”  Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son. Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Hur skulle Josef kunna tro på en sådan förklaring? Nej, han ville skiljas. Då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten Jesaja verksam700 år f. Kr ”Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.” Jungfru betyder oskuld, en ung kvinna som aldrig har haft en man. 

Nu har jag nämnt fyra profetior om Jesus skrivna flera 100 år före Jesu födelse. Det finns över 300 detaljerade profetior i GT om Jesus.

1000 år innan det hände står det att de skulle genomborra Jesu händer och fötter. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det är också profeterat att Jesus skulle dö och uppstå på tredje dagen.

Du som är ateist och som säger att du använder ditt förstånd, vilket bra tillfälle att använda ditt förstånd. Läs och studera. Sen vet du att Jesus är Guds Son. Nu kommer nästa steg som du måste ta. Tala med Jesus. Han lever idag. Han väntar på dig.

Nu är det dags att du tror på Jesus. Tro betyder att du tror och litar på att Jesus Guds Son älskar dig och vill frälsa dig. Vi är alla syndare och Jesus tog straffet för dina och mina och alla människors synder på sig. Bekänn din synd, omvänd dig och tro på att Jesus har förlåtit dig din synd. När du tar emot Jesus blir du ett Guds barn. Du har blivit frälst.                                                Nu några ord till dig som tror på Gud och tror att Jesus är Guds Son. Det räcker inte. Har du tagit emot Jesus som din personlige frälsare? Det är avgörande för din evighet. Så viktigt att du tar emot Jesus, så du vet att du får komma till himlen när livet är slut.

Per Westerberg

per@forsamlingenordet.se

Nuär det dags

Nov -21

Nu är det dags

Den här gången vänder jag mig till dig som brukar läsa Månadens Eftertanke. Många av er tror på Gud och tror på Jesus, men ligger lite lågt med bekännelsen och har kanske inte tagit det sista avgörande steget att följa Jesus på riktigt. Du skulle bara veta vad det skulle betyda för dig, för dem du har runt omkring dig och faktiskt för hela vårt land när du beslutar dig för att följa Jesus. Mark 8:36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.” Jag vet att människofruktan hindrar så många att gå den väg som de vet är den rätta. ”Va´ ska folk säga?” Jesus älskar dig och han är enda vägen till Gud. Han vill inte att du ska gå evigt förlorad. Det räcker inte att veta vägen, du måste gå den, så Nu är det dags.

Den allra första jag döpte var en kvinna som var 79 år och dopet var i havet. Hon förstod, att följa Jesus var ett beslut som markerade att hon begravde den gamla människan i dopets grav och uppstod med Kristus Jesus. Hon skämdes inte för att hon hade bestämt sig för att följa Jesus.

Ta gärna kontakt med mig, så vi kan samtala och be tillsammans. Att bli frälst är så viktigt. Du behöver ett personligt möte med Jesus, så Du vet att nu är jag frälst. Om du hoppas att du är frälst och är på väg till himlen är inte så som Jesus vill att du ska ha det. Han vill att du ska veta att du är frälst och är på väg till himlen.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se

Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Okt -21

Jesus säger: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Årets tredje hjälpsändning 2021

Den 28 September 2021 skickade vi en lastbil med 100 m³ till Bulgarien. Sängar, kläder, skor, köksutrustning, leksaker mm. Det skickades till Bulgarian Aid Mission. Bulgarian Aid Mission är en välgörenhetsorganisation som grundats för att hjälpa fattiga och behövande människor i Bulgarien genom att donera kläder, skor, mat, möbler, etc.
Under åren av ekonomisk kris har människor från olika grupper i samhället – romer, barn, äldre, sjuka, arbetslösa och flyktingar fått regelbunden hjälp och stöd från BAM.
BAM förser sjukhus och skolor med nödvändig utrustning på många platser runt om i landet, samt startar upp projekt relaterade till utbildning, arbetsförmedling och integration.
I vårt arbete samverkar vi med statliga institutioner, privata företag, sociala och religiösa organisationer. Tack alla ni som har varit med och gjort det möjligt för oss att hjälpa många människor i nöd. I coronatider har det varit värre än på länge. Det du skänker till oss och det du köper på vår Second Hand är till stor välsignelse.

Per Westerberg

Församlingen Ordet Munkedal

per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se

 

Så blir du ett Guds barn

Aug -21

Så blir du ett Guds barn

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Joh 1:12-13 För att bli ett Guds barn måste du ta emot Jesus. När du tror att Jesus är Guds Son, att han dog på korset och tog straffet för dina synder, att han uppstod från de döda på tredje dagen., då är du på rätt väg. Nu är det bara ett steg kvar. Du måste ta emot Jesus. Du kan be den här bönen och be gärna högt även om ingen hör dig, för Gud hör din bön”.  ”Jesus, nu kommer jag till dig. Förlåt mig min synd. Jesus, jag omvänder mig och öppnar hela mitt hjärta för dig. Jag tror att du dog på korset för mina synder. Jesus, jag tar emot dig nu och jag vill att du ska vara Herre i mitt liv. Från och med idag är jag ett Guds barn, för det säger ditt ord. Amen.” När du har bett den här bönen från ett uppriktigt hjärta har du nu blivit ett Guds barn. Nu är du frälst. Du är född på nytt. Gud har fött ett nytt liv i dig. Nu har du evigt liv. Tacka Jesus för det. En helt ny värld har nu öppnat sig för dig. Berätta för någon att du har blivit ett Guds barn. Då kommer du att fyllas av glädje. Ta kontakt med någon kristen som du känner och du är välkommen till vår församling eller någon annan kyrka som predikar att du måste bli frälst för att få komma till himlen. Att ta emot Jesus och bli ett Guds barn är ett val du måste göra medan du lever. Och det är livets viktigaste val. Sen är det för sent. Många tror att det räcker att tro på Gud och försöka vara en god människa för att bli ett Guds barn och sedan få komma till himlen när livet är slut. Tror du det har du blivit lurad. Ta emot Jesus, det är enda sättet att bli ett Guds barn.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet

Jag har inte den rätta bilden av Gud

Juni -21

Jag har inte den rätta bilden av Gud

Det har inte du heller. Men jag vet och förstår tillräckligt för att söka honom och tacka och lovprisa honom av allt mitt hjärta. Gud är god och hans nåd varar i evighet. En man har berättat att han en gång fick komma till himlen. När han kom tillbaka till jorden talade han om att han hade sett Gud när Han satt på sin tron. Hela tiden var det änglar som flög runt tronen och ropade Helig, Helig, Helig är du Gud. Mannen frågade en ängel: ”Tröttnar de inte att ropa på det sättet?” Ängeln svarade: ”Varje gång de har flugit runt tronen har de upptäckt något hos Gud som de aldrig sett förut.” Därför kan jag säga att jag inte har den rätta gudsbilden, ännu. Men jag vet att han älskar både dig och mig, för Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Därför sände Han sin Son Jesus Kristus, som tog straffet för dina och mina synder när han dog på korset. På tredje dagen uppväckte Gud honom från de döda. När jag förstod och trodde på vad Jesus har gjort för mig, omvände jag mig från min synd och sa att nu vill jag följa dig Jesus resten av mitt liv. Då blev jag frälst, förlåten, fri. Jag blev född på nytt, blev ett Guds barn och nu är Gud är min far. Nu tillhör jag Guds rike, förut tillhörde jag Satans rike. Gud har inga favoriter. Gud älskar dig lika mycket som han älskar mig och Jesus säger:” ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret.” Därför gör du väl om du också söker Gud av hela ditt hjärta även om du inte förstår allt. Jesus knackar på ditt hjärtas dörr. På ditt hjärtas dörr är det bara handtag på insidan, så det är bara du som kan öppna. Har du frågor kan du vända dig till mig eller någon annan som tror på Jesus. Han är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig, säger Jesus.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se