Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Okt -21

Jesus säger: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Årets tredje hjälpsändning 2021

Den 28 September 2021 skickade vi en lastbil med 100 m³ till Bulgarien. Sängar, kläder, skor, köksutrustning, leksaker mm. Det skickades till Bulgarian Aid Mission. Bulgarian Aid Mission är en välgörenhetsorganisation som grundats för att hjälpa fattiga och behövande människor i Bulgarien genom att donera kläder, skor, mat, möbler, etc.
Under åren av ekonomisk kris har människor från olika grupper i samhället – romer, barn, äldre, sjuka, arbetslösa och flyktingar fått regelbunden hjälp och stöd från BAM.
BAM förser sjukhus och skolor med nödvändig utrustning på många platser runt om i landet, samt startar upp projekt relaterade till utbildning, arbetsförmedling och integration.
I vårt arbete samverkar vi med statliga institutioner, privata företag, sociala och religiösa organisationer. Tack alla ni som har varit med och gjort det möjligt för oss att hjälpa många människor i nöd. I coronatider har det varit värre än på länge. Det du skänker till oss och det du köper på vår Second Hand är till stor välsignelse.

Per Westerberg

Församlingen Ordet Munkedal

per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se