Min 7-minuterspredikan

Min 7-minuterspredikan

Därför vet jag att Jesus är Guds Son. Det kan du ju inte veta, kanske du säger. Du som kristen tror det, men du kan inte veta om det är sant. Du har kopplat bort förståndet. Du kan inte övertyga mig. Jag är ateist och jag använder mitt förstånd. Så bra! Ska vi använda förståndet ett tag? Gamla Testamentet består av 39 böcker skrivna av många olika profeter och gudsmän och var färdigskrivet 160 år f. Kr. För Judarna var det Guds heliga ord som berättade deras historia ända från Abraham och som visade att de var Guds utvalda folk och att Gud skulle sända Messias, Frälsaren till dem. 500 år f. Kr var judarna bortförda till Babylon under 70 år. En ung fånge som hette Daniel blev genom sin profetiska gåva en av de mäktigaste i landet och undervisade de lärde att Messias, judarnas konung skulle födas någon gång i framtiden. Den kunskapen bevarade de i 500 år, så när Jesus var född kom de med guld rökelse och myrra och frågade ”Var är judarnas nyfödde konung? Vi har kommit för att tillbe honom.” Kung Herodes blev förskräckt och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas. De skriftlärda kunde hela GT utantill så de svarade: ”I Betlehem i Judéen, ty så är skrivet genom profeten Mika, verksam 700 år f. Kr. Herodes blev ursinnig och lät döda alla pojkar i Betlehem som var två år och därunder. Då uppfylldes en profetia av profeten Jeremia, verksam 600 år f. Kr.

En kvinna kan inte få barn om hon inte har varit ihop med en man, så det måste vara Josef som är pappa till det barn som Maria väntade. När Josef fick reda på att den han var förlovad med var gravid så var det självklart att han ville skiljas. Maria sa att ängeln Gabriel kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”  Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son. Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Hur skulle Josef kunna tro på en sådan förklaring? Nej, han ville skiljas. Då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten Jesaja verksam700 år f. Kr ”Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.” Jungfru betyder oskuld, en ung kvinna som aldrig har haft en man. 

Nu har jag nämnt fyra profetior om Jesus skrivna flera 100 år före Jesu födelse. Det finns över 300 detaljerade profetior i GT om Jesus.

1000 år innan det hände står det att de skulle genomborra Jesu händer och fötter. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det är också profeterat att Jesus skulle dö och uppstå på tredje dagen.

Du som är ateist och som säger att du använder ditt förstånd, vilket bra tillfälle att använda ditt förstånd. Läs och studera. Sen vet du att Jesus är Guds Son. Nu kommer nästa steg som du måste ta. Tala med Jesus. Han lever idag. Han väntar på dig.

Nu är det dags att du tror på Jesus. Tro betyder att du tror och litar på att Jesus Guds Son älskar dig och vill frälsa dig. Vi är alla syndare och Jesus tog straffet för dina och mina och alla människors synder på sig. Bekänn din synd, omvänd dig och tro på att Jesus har förlåtit dig din synd. När du tar emot Jesus blir du ett Guds barn. Du har blivit frälst.                                                Nu några ord till dig som tror på Gud och tror att Jesus är Guds Son. Det räcker inte. Har du tagit emot Jesus som din personlige frälsare? Det är avgörande för din evighet. Så viktigt att du tar emot Jesus, så du vet att du får komma till himlen när livet är slut.

Per Westerberg

per@forsamlingenordet.se