Personligt brev till dig!

Gud älskar dig och mig så mycket att han sände sin älskade son för att frälsa dig och mig. Vi är alla syndare och konsekvensen är att vägen till himlen är stängd. Jesus säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6. Detta är ditt livs viktigaste beslut. Enda sättet att få förlåtelse för dina synder är att du tror att när Jesus dog på korset så tog han straffet för dina synder. När du tar emot Jesus är vägen öppen till himlen. Gör det nu!

Klipp här——————————————————–

Detta är mitt beslut att ta emot Jesus Kristus som min frälsare:

Jag bekänner inför Gud att jag är en syndare, och jag tror att Jesus Kristus dog för min synd på korset och uppstod för min rättfärdiggörelses skull. Jag tar emot och bekänner Jesus Kristus som min personlige frälsare.

—————————————           ——————

                 Namn                                        Telefon

————————————————

           Datum

Lämna lappen i kassan, i bönelådan vid entrén eller kontakta mig. Per Westerberg 070-540 85 23

Advent

Dec -21

ADVENT

Ordet advent betyder ankomst. Vi firar Jesu ankomst när vi firar jul. Maria, du ska bli havande, sa ängeln. Hur ska det ske, ingen man har rört mig. ”Den helige Ande ska komma över dig, därför skall barnet kallas Guds Son.” Människosonen kommer, hade alla profeterna sagt i över 300 profetior i gamla testamentet, och nu hade han kommit, Jesus Kristus, Guds Son.                                                                      Människosonen kommer!  Han kommer en gång till. Jesus talade mycket om sin andra ankomst. När kommer han denna gång? Det vet vi inte, men alla tidstecken pekar på att han kommer mycket snart. Här är några tecken som Jesus talade mycket om och som jag har strukit under. Många i vår värld har ångest för vad som sker med vår jord med översvämningar, torka och svält. Fikonträdet är en bild på Israel. I nästan 2000 år utan eget land och nu är judarna tillbaka. Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. 32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. 33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.                            Vi som tror på att Jesu andra ankomst är nära behöver inte oroa oss. Vi ska räta på oss och lyfta upp våra huvuden för nu närmar sig vår förlossning.

Per Westerberg Pastor i Församlingen Ordet, Munkedal

per@forsamlingenordet.se 

Min 7-minuterspredikan

Min 7-minuterspredikan

Därför vet jag att Jesus är Guds Son. Det kan du ju inte veta, kanske du säger. Du som kristen tror det, men du kan inte veta om det är sant. Du har kopplat bort förståndet. Du kan inte övertyga mig. Jag är ateist och jag använder mitt förstånd. Så bra! Ska vi använda förståndet ett tag? Gamla Testamentet består av 39 böcker skrivna av många olika profeter och gudsmän och var färdigskrivet 160 år f. Kr. För Judarna var det Guds heliga ord som berättade deras historia ända från Abraham och som visade att de var Guds utvalda folk och att Gud skulle sända Messias, Frälsaren till dem. 500 år f. Kr var judarna bortförda till Babylon under 70 år. En ung fånge som hette Daniel blev genom sin profetiska gåva en av de mäktigaste i landet och undervisade de lärde att Messias, judarnas konung skulle födas någon gång i framtiden. Den kunskapen bevarade de i 500 år, så när Jesus var född kom de med guld rökelse och myrra och frågade ”Var är judarnas nyfödde konung? Vi har kommit för att tillbe honom.” Kung Herodes blev förskräckt och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas. De skriftlärda kunde hela GT utantill så de svarade: ”I Betlehem i Judéen, ty så är skrivet genom profeten Mika, verksam 700 år f. Kr. Herodes blev ursinnig och lät döda alla pojkar i Betlehem som var två år och därunder. Då uppfylldes en profetia av profeten Jeremia, verksam 600 år f. Kr.

En kvinna kan inte få barn om hon inte har varit ihop med en man, så det måste vara Josef som är pappa till det barn som Maria väntade. När Josef fick reda på att den han var förlovad med var gravid så var det självklart att han ville skiljas. Maria sa att ängeln Gabriel kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”  Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son. Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Hur skulle Josef kunna tro på en sådan förklaring? Nej, han ville skiljas. Då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten Jesaja verksam700 år f. Kr ”Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.” Jungfru betyder oskuld, en ung kvinna som aldrig har haft en man. 

Nu har jag nämnt fyra profetior om Jesus skrivna flera 100 år före Jesu födelse. Det finns över 300 detaljerade profetior i GT om Jesus.

1000 år innan det hände står det att de skulle genomborra Jesu händer och fötter. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det är också profeterat att Jesus skulle dö och uppstå på tredje dagen.

Du som är ateist och som säger att du använder ditt förstånd, vilket bra tillfälle att använda ditt förstånd. Läs och studera. Sen vet du att Jesus är Guds Son. Nu kommer nästa steg som du måste ta. Tala med Jesus. Han lever idag. Han väntar på dig.

Nu är det dags att du tror på Jesus. Tro betyder att du tror och litar på att Jesus Guds Son älskar dig och vill frälsa dig. Vi är alla syndare och Jesus tog straffet för dina och mina och alla människors synder på sig. Bekänn din synd, omvänd dig och tro på att Jesus har förlåtit dig din synd. När du tar emot Jesus blir du ett Guds barn. Du har blivit frälst.                                                Nu några ord till dig som tror på Gud och tror att Jesus är Guds Son. Det räcker inte. Har du tagit emot Jesus som din personlige frälsare? Det är avgörande för din evighet. Så viktigt att du tar emot Jesus, så du vet att du får komma till himlen när livet är slut.

Per Westerberg

per@forsamlingenordet.se

Nuär det dags

Nov -21

Nu är det dags

Den här gången vänder jag mig till dig som brukar läsa Månadens Eftertanke. Många av er tror på Gud och tror på Jesus, men ligger lite lågt med bekännelsen och har kanske inte tagit det sista avgörande steget att följa Jesus på riktigt. Du skulle bara veta vad det skulle betyda för dig, för dem du har runt omkring dig och faktiskt för hela vårt land när du beslutar dig för att följa Jesus. Mark 8:36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.” Jag vet att människofruktan hindrar så många att gå den väg som de vet är den rätta. ”Va´ ska folk säga?” Jesus älskar dig och han är enda vägen till Gud. Han vill inte att du ska gå evigt förlorad. Det räcker inte att veta vägen, du måste gå den, så Nu är det dags.

Den allra första jag döpte var en kvinna som var 79 år och dopet var i havet. Hon förstod, att följa Jesus var ett beslut som markerade att hon begravde den gamla människan i dopets grav och uppstod med Kristus Jesus. Hon skämdes inte för att hon hade bestämt sig för att följa Jesus.

Ta gärna kontakt med mig, så vi kan samtala och be tillsammans. Att bli frälst är så viktigt. Du behöver ett personligt möte med Jesus, så Du vet att nu är jag frälst. Om du hoppas att du är frälst och är på väg till himlen är inte så som Jesus vill att du ska ha det. Han vill att du ska veta att du är frälst och är på väg till himlen.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se