Vad händer när man dör?

Juli- 20

När du dör slutar din kropp att fungera, begravs o multnar. Men du fortsätter att existera. Din själ, din ande, din personlighet finns kvar.

Vad säger Guds ord? När Jesus hängde på korset, hängde två rövare på var sin sida om honom. Den ene sa: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.”  Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.” Han trodde på Jesus och fick evigt liv. Den som tror på Jesus blir inte dömd, för Jesus tog straffet när han dog på korset. Den andre kom till helvetet för att han inte i tro tog emot Jesus, som är enda möjligheten för dig och mig att få komma till paradiset som är en förgård till himlen. I stället kom han till dödsrikets avdelning som kallas pinorummet, som är förgård till helvetet. Den som inte tror på Jesus är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Den slutliga domen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. ”Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt. Upp 20:11-15, Upp 21:1-5

Om människor fruktade lika mycket för att de är på väg till helvetet, som de fruktar för coronaviruset, så skulle fler människor komma till Jesus.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se

 

Så här tänker många människor

Juni-20

Om någon frågar dem på tu man hand, om de tror på Gud så svarar de oftast ja på den frågan. ”Jag är inte religiös men jag tror på Gud på mitt sätt.” ”När jag har haft det jobbigt har jag bett till Gud. Det har känts bra och det har hjälpt mig.” ”Jag vet att Gud är god och han vet hur jag har det.” ”Jag hoppas att jag får komma till himlen.” Tänker du på det sättet är du helt fel ute. Guds ord säger i Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. I Guds ögon är vi döda genom våra överträdelser och synder och följer härskaren över luftens välde (= Satan), den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Därför sände Gud Jesus för att frälsa dig och mig. Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Du måste bli frälst för att bli levande i Guds ögon. När du förstår att Jesus dog på korset för dig och tog straffet för dina synder och att han uppstod på tredje dagen har du blivit frälst. Nu när du tror det i ditt hjärta och säger det med din mun så vet du att du har blivit frälst. Rom 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Nu förstår du vad Paulus skriver i  Ef 2:1 ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.”

Nu är du levande, du tillhör inte längre vredens barn. Du är Guds barn, du är frälst, du är rättfärdig i Guds ögon. Jesus är med dig alla dagar och den Helige Ande vill hjälpa dig varje dag.

Per Westerberg           per@forsamlingenordet.se

Bra läsning i coronatiderMaj-20                                                   Bra läsning i Corona tider Dessa rader skriver jag. Kung David skrev dessa visdomsord för 3000 år sedan. Gör som jag, ha din trygghet under den Högstes beskydd.
Per Westerberg per@forsamlingenordet.se Psalm 91                          Tryggheten under den Högstes beskydd                                1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,                                                 2 han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”                                                       3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.                       4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.      5 Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,                  6 inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.                                   7 Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.                            8 Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.           9 Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.                                      10 Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
11 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
12 De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
13 Över lejon och huggormarskall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
14″Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
15 Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
16 Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”
Psalm 23                                      Den gode herden                   1 En psalm av David.                Herren är min herde, mig skall intet fattas.                                                  2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.                                                       3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.                                       4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.                                                    5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.                                          6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen
 

Till dig som inte tro på Gud

April -20

Till dig som inte tror på Gud

Du som inte vill tro på Gud behöver inte läsa mer än den här första meningen, för det spelar ändå ingen roll vad jag skriver. Till alla andra som inte tror på Gud vill jag ha en helt annan ton. Jag kan förstå dem som har kommit fram till att det inte finns en god Gud som skapat allt. Om det finns en god Gud, varför ser det ut som det gör i vår värld i så fall. Samtidigt kan jag inte förstå hur man kan komma fram till att det inte finns en Gud. Jag gick i realskolan och sedan på gymnasiets biologiska linje och därefter utbildade jag mig till lärare. Hela tiden matades jag med att utvecklingsläran var den enda rätta förklaringen till hur allt har blivit till. Sällan sa man att det var en teori. Det presenterades som fakta. Vetenskapen hade bevisat att allt började med Big Bang för många miljarder år sedan och att allt liv hade börjat av en slump och utvecklats till allt liv som finns idag. Därför har man sagt att vi människor kommer från aporna för att göra det hela mer förståligt. Slutsatsen blir att det inte finns en gud och att skapelse- berättelsen inte är sann. Idag är det vetenskapliga läget helt annorlunda. Ingen vetenskapsman som forskar om cellens DNA kan idag komma ifrån att det måste finnas en intelligens bakom skapelsen.  Varje cell hos människan innehåller DNA, information motsvarande 1000 böcker med vardera 500 sidor skrivna på vanlig svenska, och vi har ca 100 biljoner (10¹⁴) sådana celler i våra kroppar. Om jag kommer till en sandstrand och det står ”jag älskar dig” i sanden, så finns det två möjliga förklaringar. Antingen har någon skrivit i sanden eller så har vågorna på ett slumpmässigt sätt format texten. För min del tror jag att någon har skrivit texten. På samma sätt är det självklart att det finns en intelligent Gud som har skapat allt. Ju mer vi vet om universum och hela skapelsen ser vi hur genomtänkt allt är. Om Gud är så allsmäktig, då kunde han också skapa allt på sex dagar som bibeln säger. När du förstår att Gud finns, sök honom av allt ditt hjärta. Hur gör jag då? Jesus, Guds Son, säger ”Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Gud utom genom mig.” Öppna ditt hjärta för Jesus. Ta emot hans kärlek. Han vill frälsa dig.

Vill du veta mer om vad vetenskapen har kommit fram till idag kan du gå till YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mLPJymsxwXQ

Per Westerberg  per@orsamlingenordet.se