Kom till mig

Oktober -20

 Kom till mig, säger Jesus, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Jag vet att det finns väldigt många människor i vårt land som har det jobbigt på många olika sätt. För många är enda lösningen att äta antidepressiva läkemedel och andra prövar på meditation eller mindfulness som rekommenderas av Socialstyrelsen. Forskare har kommit fram till att det inte är ovanligt med negativa biverkningar som ångest och depression efter mindfulness, men även fall av psykoser, panikattacker och självmordstankar   efter meditation. Både mindfulness och meditation är från buddhism och hinduism, så du behöver vara medveten om att du öppnar dig mot en ny religion som inte kan ge dig den frid du längtar efter. Om du kommer till Jesus i stället, så säger han ”Min frid ger jag er!” Det du och jag behöver allra först är att få förlåtelse för våra synder. Vi är syndare allihop och Jesus är den ende som kan förlåta dig dina synder. Mohammed kan inte förlåta dig. Att försöka vara extra god och snäll för att kompensera det du gjort fel fungerar inte, att repetera ett mantra löser inte problemet. Jesus, Guds son, var både Gud och människa. Han syndade aldrig. När han dog på korset tog han straffet för alla dina synder och för alla andra människor i alla tider. På tredje dagen uppväckte Gud honom från de döda. Han lever idag och han säger Kom till mig! Hur gör jag om jag vill komma till Jesus? Tala till honom. ”Jesus jag kommer till dig. Tack för att du förlåter mig och renar mig från alla mina synder. Jag tar emot dig och ber att du ska bli Herre i mitt liv.” Gud hör alltid hjärtats bön. Nu är du frälst. Berätta det för någon. Kom gärna till oss om du har frågor.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se

 

Till dig som har ett mjukt hjärta

September -20

Du som har ett hårt hjärta kan jag inte hjälpa, inte ens Gud kan det för han tvingar sig aldrig på någon. Vad menar du med ett mjukt hjärta? kanske du frågar. Gud talar till alla människor, även till dem som inte tror på honom och han talar på många olika sätt, men det är bara de som har ett mjukt hjärta som hör. Ett ganska vanligt sätt som Gud talar till oss människor är när han tillåter att du kommer i svårigheter eller drabbas av en stor sorg. ”Gud varför gör du så här i mitt liv?” Du kanske ger Gud skulden för det som drabbar dig, men han är där och väntar på att du ska vända dig till honom i nöden. Han är en hjälp i nöden väl beprövad, står det i Guds Ord. När du vänder dig till honom och säger precis hur du har det, då ser han ditt mjuka hjärta. Då kommer han att tala till och ge dig tröst och frid. Andra människor är mitt uppe i livet och allt flyter på som det ska. De är helt enkelt ganska nöjda med livet och tänker inte med oro på framtiden. Men plötsligt ställer de sig frågan ”Var det här allt livet hade och ge och vad är det för mening med livet egentligen?” Då talar Gud till dig. Sök mig säger han. Jesus sa ”Jag är sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” När du söker Gud får du lämna alla egna tankar och idéer. Jag är ateist, jag är muslim, jag är humanist eller någon annan religion… Du som har ett mjukt hjärta är villig att göra allt för att hitta sanningen och då är Gud där och talar till dig. Du som har ett mjukt hjärta vet att du är en syndare och behöver få möta Guds nåd. Den nåden får du del av när du förstår att Jesus Guds son dog i ditt ställe, tog straffet för dina synder. När du tror på Jesus och tar emot honom i ditt hjärta så förvandlar han dig även om du har haft ett hårt hjärta fram till och med idag. Nu kommer Gud att tala till dig personligen på ett nytt sätt. När du läser bibeln märker du plötsligt att Gud talar till dig gång på gång genom sitt ord. Se till att behålla ditt mjuka hjärta resten av livet så kommer Gud att fortsätta att tala till dig.

 Per Westerberg  

per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se

MIN DRÖM

Augusti -20

Ända sedan jag som 4-åring började i söndagsskolan och jag där fick reda på att det fanns en bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till livet, har den sanningen påverkat hela mitt liv. Min söndagsskolefröken visade flanellografbilder som visade de båda vägarna. När jag var 22 år bestämde jag mig definitivt att gå den smala vägen. Där startade MIN DRÖM att nå ut med sanningen att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet och att ingen kan komma till Gud utom genom honom. Han är den enda som kan frälsa dig och mig. 1988 kallade Gud mig och Britt att starta en ny fri församling som vi kallade Församlingen Ordet, ännu ett steg framåt i Min Dröm att nå många människor med det livsförvandlande budskapet om att tro på Jesus och bli frälst. Sedan 1990 har vårt missionsarbete vuxit och vi har hjälpt 10 000-tals människor och samtidigt fått se hur stora skaror har blivit frälsta och nya församlingar har vuxit fram i Rumänien, Bulgarien, Moldavien och Transnistria. Vår Second Hand har gjort det möjligt att skicka 4-5 långtradare/år och dessutom stödja arbetet ekonomiskt i ”våra missionsländer.” Idag är det många i våra bygder som stöder vårt arbete genom att skänka kläder, prylar, möbler mm eller stöder oss genom att handla, men ännu har inte Min Dröm blivit verklighet. Vi är en liten skara som har fått betyda en hel del. Tänk vad som skulle ske om vi var 500. Min Dröm är att du ska bestämma dig för att följa Jesus, bli frälst, gå med i vår församling och helhjärtat tjäna Gud med de gåvor du har. Det skulle förvandla vår bygd och kanske påverka hela vårt land. Börja med att komma på våra gudstjänster. Lär känna oss. Kom med dina frågor. Lär känna Jesus. När du förstår att Han älskar dig och att Han tog straffet för alla dina synder, då är det dags att du tar emot Jesus och blir frälst. Då blir du förlåten, ren och en helt ny människa. Då får Du vara med och dela Min Dröm att nå många människor i vår bygd och i vårt land med världens bästa budskap att Gud älskade världen så mycket att han sände Jesus för att frälsa oss. 

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se

 

Vad händer när man dör?

Juli- 20

När du dör slutar din kropp att fungera, begravs o multnar. Men du fortsätter att existera. Din själ, din ande, din personlighet finns kvar.

Vad säger Guds ord? När Jesus hängde på korset, hängde två rövare på var sin sida om honom. Den ene sa: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.”  Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.” Han trodde på Jesus och fick evigt liv. Den som tror på Jesus blir inte dömd, för Jesus tog straffet när han dog på korset. Den andre kom till helvetet för att han inte i tro tog emot Jesus, som är enda möjligheten för dig och mig att få komma till paradiset som är en förgård till himlen. I stället kom han till dödsrikets avdelning som kallas pinorummet, som är förgård till helvetet. Den som inte tror på Jesus är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Den slutliga domen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. ”Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt. Upp 20:11-15, Upp 21:1-5

Om människor fruktade lika mycket för att de är på väg till helvetet, som de fruktar för coronaviruset, så skulle fler människor komma till Jesus.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se