Personligt brev till dig!

Gud älskar dig och mig så mycket att han sände sin älskade son för att frälsa dig och mig. Vi är alla syndare och konsekvensen är att vägen till himlen är stängd. Jesus säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6. Detta är ditt livs viktigaste beslut. Enda sättet att få förlåtelse för dina synder är att du tror att när Jesus dog på korset så tog han straffet för dina synder. När du tar emot Jesus är vägen öppen till himlen. Gör det nu!

Klipp här——————————————————–

Detta är mitt beslut att ta emot Jesus Kristus som min frälsare:

Jag bekänner inför Gud att jag är en syndare, och jag tror att Jesus Kristus dog för min synd på korset och uppstod för min rättfärdiggörelses skull. Jag tar emot och bekänner Jesus Kristus som min personlige frälsare.

—————————————           ——————

                 Namn                                        Telefon

————————————————

           Datum

Lämna lappen i kassan, i bönelådan vid entrén eller kontakta mig. Per Westerberg 070-540 85 23