Kristendomen världens största religion.
Kristendomen är inte någon liten udda sekt. Den är världen största religion som har påverkat hela vår värld på många olika sätt under snart 2000 år. Vid flera tillfällen i historien har kyrkor och samfund kommit långt bort från Bibelns lära.
T.ex. när man kunde köpa avlatsbrev för att få syndernas förlåtelse, eller när man på 1800-talet kom i fängelse eller blev utvisad ur landet om man predikade Guds ord. Martin Luther protesterade mot avlatsbreven, blev bannlyst och fick sektstämpeln på sig. Frikyrkorna växte fram som protest mot att kyrkan återigen hade kommit bort från Bibelns lära. Och på nytt togs sektstämpeln fram. Bland annat varnade man för de farliga sekterna Frälsningsarmén och Baptisterna.

Likadant var det när pingströrelsen växte fram i början på 1900-talet. När kristna i vårt land än en gång protesterar mot att kristendomens företrädare har kommit långt vid sidan om Bibelns lära är sektstämpeln framme igen.
Men vad är kristendom egentligen? Den viktigaste frågan är, finns Gud?

Finns Gud?

Det finns ju bara två möjligheter. Antingen finns Gud eller så finns han inte. Det är ganska logiskt att tro det finns någon som har gjort allt. Ingen tror mig om jag säger att min klocka har blivit till av en slump. Någon måste ha gjort den. Lika logiskt är det för mig att tro att det finns en Gud som har skapat allt. Men visst kan vi ha olika uppfattningar i den frågan. Om nu Gud finns, hurdan är han då? Är han både ond och god? Det kan man ju tro när man ser hur det ser ut i världen. Eller så har han ingen makt längre. Om nu Gud finns så borde han ju förklara sig och visa sig på något sätt. Och det är just det som vi kristna tror. Vi tror att Gud har talat till hela mänskligheten, genom sitt ord Bibeln. Där har han förklarat vem Han är, var det onda kommer ifrån, hur varje människa kan få personlig gemenskap med honom, vad som händer när vi dör och många andra saker. Han talar också om att Du får evigt liv i gemenskap med honom om Du omvänder dig och tror på den Han har sänt, sin egen Son, Jesus Kristus. Om Du inte gör det, går Du evigt förlorad. Där säger Han också att han danade dig medan Du ännu var i moderlivet. Då är det självklart att en kristen är emot abort. Men Han säger också i sitt ord att vilken synd Du än har gjort så finns det förlåtelse om Du vänder dig till honom. Enligt en SIFO-undersökning i våras finns det 100 000 kvinnor i vårt land som har drabbats av ångest eller depression för att de har gjort abort. Evangelium (det glada budskapet) är att om Du vänder dig till Jesus så får Du förlåtelse och frid. (Många har redan gjort det.)

Vad tror du?

76 % av Sverige befolkning tror att det finns någon form av liv på andra sidan döden. Är du en av dem? Kanske du tror på Gud och ber till honom ibland. I alla fall när du har det besvärligt. Och du försöker att vara en god människa och du hoppas att få komma till himlen. Vi har ju ändå ett kristet arv som sitter djupt i själen. Ja, det finns många som du i vårt land. Men räcker det att vara sådan för att få komma till himlen? Ja, det beror på vem du frågar. Men jag skulle vilja ge dig ett rakt och enkelt svar. Det räcker inte att ha en tro på Gud och be och göra så gott man kan, för att komma till himlen. Du måste tro på Jesus. Du behöver bli frälst eller född på nytt som bibeln kallar det. Du kan läsa om det själv i t.ex. Johannesevangeliets 3:e kap. Det är lätt att förstå. Klart och tydligt ser du att det är något som rör dig personligen. I det kapitlet hittar du bl.a. den mest kända bibelversen i bibeln Joh. 3:16. ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Därför att Gud älskar dig har han sänt Jesus till dig för att du ska få komma till himlen.