Har Gud lagt ner en längtan i dig att tjäna honom på heltid som missionär, evangelist eller pastor? Är du arbetslös och har möjlighet att få en praktikplats genom arbetsförmedlingen? Då är du välkommen till Församlingen Ordet.
Jag kommer att dela med mig av det Herren har lärt mig genom åren. Ledarteamet kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Du får vara med i församlingens arbete på olika områden. Du kan ta en aktiv del i vårt missionsarbete. Hör av dig till mig via mail el. telefon.

Per Westerberg