Årets tredje hjälpsändning 2021

Den 28 September 2021 skickade vi en lastbil med 100 m³ till Bulgarien. Sängar, kläder, skor, köksutrustning, leksaker mm. Det skickas till Bulgarian Aid Mission. Bulgarian Aid Mission är en välgörenhetsorganisation som grundats för att hjälpa de fattiga och behövande människorna  i Bulgarien genom att donera kläder, skor, mat, möbler, etc.
Under åren av ekonomisk kris har människor från olika grupper i samhället – romer, barn, äldre, sjuka, arbetslösa och flyktingar fått regelbunden hjälp och stöd från BAM.
BAM förser sjukhus och skolor med nödvändig utrustning på många platser runt om i landet, samt startar upp projekt relaterade till utbildning, arbetsförmedling och integration.
I vårt arbete samverkar vi med statliga institutioner, privata företag, sociala och religiösa organisationer. Tack alla ni som varit med och gjort det möjligt för oss att hjälpa många människor i nöd. I coronatider har det varit värre än på länge. Det du skänker till oss och det du köper på vår Second Hand är till stor välsignelse.

Per Westerberg

Församlingen Ordet Munkedal

Årets andra hjälpsändning 2021

Den 15 juni 2021 skickade vi en lastbil med 100 m³ till Rumänien. Sängar, kläder, skor, köksutrustning, leksaker mm. Det kommer att delas ut till barnhemmet och till fattiga familjer. Tack alla ni som varit med och gjort det möjligt för oss att hjälpa många människor i nöd. I coronatider har det varit värre än på länge. Det du skänker till oss och det du köper på vår Second Hand är till stor välsignelse.

Per Westerberg

Församlingen Ordet Munkedal

Årets första hjälpsändning 2021

Den 24 mars skickade vi den första långtradaren för i år. Den gick till Bulgarien där Bulgarien Aid Mission kommer att ta hand om den så att människor i alla åldrar får del av det som så många i våra bygder har skänkt till vår Second Hand. 92 m³ med kläder, skor, köksutrustning, leksaker, blöjor för vuxna cyklar och sängar m.m.

Stort tack till er alla som skänker till oss och handlar av oss.

Per Westerberg Församlingen Ordet, Munkedal

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.ÅRETS FEMTE HJÄLPSÄNDNING

DEN 12 DECEMBER SKICKADE VI ÄNNU EN HJÄLPSÄNDNING, MEN DEN VAR ”BARA” 20-30 M³. DAGEN INNAN RINGDE MIHAI FRÅN RUMÄNIEN. DET ÄR HAN SOM BRUKAR TA HAND OM VÅRA HJÄLPSÄNDNINGAR TILL RUMÄNIEN. HAN BERÄTTADE ATT HAN HADE EN HJÄLPSÄNDNING FRÅN NORGE, MEN DE HADE INTE TILLRÄCKLIGT. HAR DU 20-30 M³ SOM JAG KAN FÅ? DET HADE VI. SÅ NU ÄR DEN LASTEN PÅ VÄG TILL RUMÄNIEN. TACK ÄN EN GÅNG ALLA NI SOM HJÄLPER TILL. PER WETERBERG

Årets första hjälpsändning 2020

Den 22 januari skickade vi årets första hjälpsändning till Bulgarien. Det var 90-100m³ med sängar, kläder, husgeråd och massor av ”färdig-lekta” leksaker inslagna med pojke eller flicka och lämplig ålder, som många har skänkt som en försenad julklapp. Vi ser fram emot att få se kort från utdelningen av dessa gåvor. Tack alla ni som skänkt allt det som vi skickat.

Per Westerberg

Församlingen Ordet

Årets fjärde långtradare

Onsdagen den 13 november 2019 skickade vi årets fjärde hjälpsändning ca 85 m³ och den gick till Bulgarien. Tyvärr slutade vår gaffeltruck att fungera, så vi kunde inte fylla långtradaren helt, även om vi hade tillräckligt med grejer. Stefan Stefanov från Bulgarian Aid Mission har ett mycket stort arbete och hjälper många fattiga som får hjälp på olika sätt. Med hjälp av sina kontakter runt om i landet har de som tidigare varit tiggare i Sverige nu fått jobb. Vi tycker det är bättre att hjälpa dem där än att de sitter och tigger i Sverige. Det finns också byar runt omkring med många fattiga som får hjälp genom det som ni skänker. Tack alla ni som stöder vårt arbete genom att skänka kläder, skor, leksaker, ja allt som finns i ett hem. Tack alla ni som stöder oss när ni handlar i vår Second Hand. Vi har öppet måndagar 12-17, torsdagar 12-18 och lördagar 10-14.

Per Westerberg