Årets tredje hjälpsändning Idag 21 oktober 2022 har vi skickat 100 m3 (kubik) till Bulgarien. Kläder, skor, köksutrustning, mat, blöjor, leksaker m.m. Det var 3:e hjälpsändningen för i år och den gick till Bulgarian Aid Mission. Den förra gick också till Bulgarien. Stort tack till alla runt om i våra bygder som skänkt dessa grejer och stöttat vårt arbete på många olika sätt.

Samma fotografier som förra gången för jag glömde ta kort. Enda skillnaden är att det var 8 lådor över när vi packat allt.

Så här ser det ut när allt är lastat

 Så blir du döpt i Andens Eld