Årets andra hjälpsändning Idag midsommarafton har vi skickat 100 m3 (kubik) till Bulgarien. Kläder, skor, köksutrustning, mat, blöjor, leksaker m.m. Det var 2:a hjälpsändningen för i år och den gick till Bulgarian Aid Mission. Den förra gick till Rumänien. Stort tack till alla runt om i våra bygder som skänkt dessa grejer och stöttat vårt arbete på många olika sätt.

Så här ser det ut när allt är lastat

Konferens 8-10 nov med Bengt Wedemalm

Lyssna! Gud talar

Fredag 19.00 Livet i den Helige Ande

Lördag 11.00 Brunch. Samtal där du får ställa frågor. Anmäl dig gärna till Brunchen så vi vet hur många som kommer. Maila till per@forsamlingenordet.se

Lördag 18.00 Helande/Mirakelmöte

Söndag 11.00 Lyssna! Gud talar. Livet i den Helige Ande

Mästarevägen 4455 35 Munkedal

www.forsamlingenordet.seper@forsamlingenordet.se

Tel 070-540 85 23

Vem är Bengt Wedemalm?

Bengt Wedemalm är en dynamisk predikant och pionjär som har rest i 60 + nationer. Redan i början av 80-talet reste han in i de tidigare öststaterna som en av de första pionjärerna att förkunna de goda nyheterna om Jesus. Gud använde Bengt på mirakulösa sätt för att öppna upp stängda nationer (som Albanien) och han var involverad i att plantera kyrkor i alla de tidigare kommunistiska länderna. Bengt har också nått ut i stor utsträckning till de islamiska nationerna; han älskar och njuter av att utmanas av stängda dörrar. Som en eftertraktad konferenstalare är Bengt känd för att bära en ande av tro och att han rör sig starkt i de övernaturliga gåvorna. Hans illustrerade och livliga predikningar hjälper människor att bemästra sin vardag genom Guds kraft. Bengt är född i Sverige men är för närvarande bosatt i London och engagerad i olika kyrkonätverk i England och internationellt. För mer information: www.bengtwedemalm.com.

Homosexualitet och samkönade relationer

Jag delar Stefan Gustavssons syn på homosexualitet och samkönade relationer. Du kan kan lyssna på honom på Youtube.                               Per Westerberg

                                                                                            Homosexualitet och samkönade relationer – Stefan Gustavsson