Årets andra hjälpsändning Idag midsommarafton har vi skickat 100 m3 (kubik) till Bulgarien. Kläder, skor, köksutrustning, mat, blöjor, leksaker m.m. Det var 2:a hjälpsändningen för i år och den gick till Bulgarian Aid Mission. Den förra gick till Rumänien. Stort tack till alla runt om i våra bygder som skänkt dessa grejer och stöttat vårt arbete på många olika sätt.

Så här ser det ut när allt är lastat