Vad Ska Folk Säga?

Tänk, så beroende vi människor är av vad andra tycker och tänker om oss. Kanske det är extra känsligt när man bor på mindre orter eller på landet. Jag tror att det är många människor i våra bygder som längtar efter en trygg tro på Gud och en visshet om att man är på väg till himlen. En viktig anledning till att vi byggt ut och renoverat vår kyrka är att vi vill göra tröskeln låg för dig att komma på våra gudstjänster och samlingar. Under hösten kommer vi att ha lite olika evenemang och varje söndag kl 11 är du varmt välkommen på gudstjänst som vi avslutar med fika. Vi vill vara en plats där tvivlare, sökare och troende ska känna sig hemma utan någon press.

Per Westerberg