HUR BLIR 2009?

I alla tider har det funnits människor som försökt sia om framtiden, men inte var det många som trodde att 2008 skulle sluta med en världsvid ekonomisk djupdykning. Då är det intressant att se att bibelns många profetior just nu går i uppfyllelse inför våra ögon. För ca 2000 år sedan sa Jesus att templet skulle förstöras och judarna skulle föras bort till alla hednafolk, men att de skulle få komma tillbaka i den yttersta tiden. Den tiden skulle bli mänsklighetens svåraste tid. Den tiden är NU. Krig bl.a. mot Israel, svält, ångest, jordbävningar, folken ska stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Och för just den tiden finns ett profetiskt löfte ”Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst.” Gör du det behöver inte du frukta.

Per Westerberg