MIN DRÖM

Augusti -20

Ända sedan jag som 4-åring började i söndagsskolan och jag där fick reda på att det fanns en bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till livet, har den sanningen påverkat hela mitt liv. Min söndagsskolefröken visade flanellografbilder som visade de båda vägarna. När jag var 22 år bestämde jag mig definitivt att gå den smala vägen. Där startade MIN DRÖM att nå ut med sanningen att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet och att ingen kan komma till Gud utom genom honom. Han är den enda som kan frälsa dig och mig. 1988 kallade Gud mig och Britt att starta en ny fri församling som vi kallade Församlingen Ordet, ännu ett steg framåt i Min Dröm att nå många människor med det livsförvandlande budskapet om att tro på Jesus och bli frälst. Sedan 1990 har vårt missionsarbete vuxit och vi har hjälpt 10 000-tals människor och samtidigt fått se hur stora skaror har blivit frälsta och nya församlingar har vuxit fram i Rumänien, Bulgarien, Moldavien och Transnistria. Vår Second Hand har gjort det möjligt att skicka 4-5 långtradare/år och dessutom stödja arbetet ekonomiskt i ”våra missionsländer.” Idag är det många i våra bygder som stöder vårt arbete genom att skänka kläder, prylar, möbler mm eller stöder oss genom att handla, men ännu har inte Min Dröm blivit verklighet. Vi är en liten skara som har fått betyda en hel del. Tänk vad som skulle ske om vi var 500. Min Dröm är att du ska bestämma dig för att följa Jesus, bli frälst, gå med i vår församling och helhjärtat tjäna Gud med de gåvor du har. Det skulle förvandla vår bygd och kanske påverka hela vårt land. Börja med att komma på våra gudstjänster. Lär känna oss. Kom med dina frågor. Lär känna Jesus. När du förstår att Han älskar dig och att Han tog straffet för alla dina synder, då är det dags att du tar emot Jesus och blir frälst. Då blir du förlåten, ren och en helt ny människa. Då får Du vara med och dela Min Dröm att nå många människor i vår bygd och i vårt land med världens bästa budskap att Gud älskade världen så mycket att han sände Jesus för att frälsa oss. 

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se