Hur kommer framtiden att bli?

Juli 2018                                                                                                                                               Hur kommer framtiden att bli?

Det är en fråga som har intresserat människor i alla tider. Det kan gälla sommarens väder eller om världen är på väg att gå under. Därför finns det profeter, spåkärringar, horoskop och många andra sätt att försöka få reda på hur framtiden blir. Jag är också intresserad av framtiden. För min del är jag mycket fascinerad av bibelns träffsäkra profetior. Många har redan gått i uppfyllelse och andra visar att tiden närmar sig att Jesus ska komma tillbaka. Idag tänkte jag ta upp några profetior som redan har gått i uppfyllelse. Så här står det i Luk 21:5-6  När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sade Jesus: ”Detta som ni ser – det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.” År 70, knappt 40 år efter Jesus sagt det anföll den romerska armén Jerusalem och soldaterna bröt ner varje sten i templet eftersom de trodde att det fanns guld mellan stenarna. I samma kapitel säger Jesus: ”När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste de som är i Judéen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den. De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade.” I dessa verser ser vi tre profetior som har gått i uppfyllelse. 1. Att templet skulle rivas ner, 2. Att judarna skulle föras bort till alla hednafolk (= alla andra folk), 3. Att när tiden var fullbordad skulle judarna få tillbaka sitt land. Det fick de 1948. Det ämne i Nya Testamentet som det står mest talat om är att Jesus ska komma tillbaka. Det står tydligt att ”men om den dagen eller den stunden vet ingen något.” Däremot säger Jesus att det ska vara många olika tecken för att vi ska ”veta att han är nära och står vid dörren.” De här tre profetiorna är tecken på att Jesus snart kommer tillbaka.                                                       Bibelns träffsäkra profetior gör att vi kan lita på allt som Jesus sa. ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Det är ju ett oerhört starkt påstående. Det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus. Du kan inte komma till himlen genom någon annan religion. Vill du till himlen, sök honom.

Per Westerberg                                                   per@forsamlingenordet.se