Hur kommer framtiden att bli? (del 2)

Augusti 2018

Hur kommer framtiden att bli? (del 2)

Matt 24:14 ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Innan Jesus kommer tillbaka ska evangeliet, det glada budskapet om Jesus predikas för alla folk. Det var missionsbefallningen som Jesus gav sina lärjungar efter uppståndelsen. Inte förrän i våra dagar har detta blivit en verklighet. Mer än 325 000 människor får varje dag höra det kristna budskapet för första gången. Varje dag fattar c:a   174 000 människor beslutet att själva ta emot Jesus, och 3 500 kristna församlingar startar varje vecka, över hela världen! C:a 1.7 miljarder människor lyssnar regelbundet på kristen radio, ser kristen TV eller media. Spelar det någon roll om miljontals människor beslutar sig för att omvända sig och ta emot Jesus som sin personlige frälsare? Vi kan ta Korea som exempel. I Sydkorea har flera miljoner blivit frälsta sen 1960-talet. I Nordkorea är det förbjudet att ha en bibel, blir man kristen åker man i fängelse.  För 100 år sen var Nordkorea den del av landet där det fanns flest kristna, men så vände man sig bort från Gud och öppnade för en kommunistisk diktatur. I Sydkorea gjorde man tvärt om. Man bad och sökte Gud av allt sitt hjärta och resultatet ser vi idag. Vad skulle det betyda för Sverige om vi än en gång vände oss till Gud. Nog skulle vi i Sverige behöva en genomgripande väckelse. Börja du med att be och söka Gud av allt ditt hjärta. Be om både andligt regn över ditt liv och vanligt regn till vår torra jord. Vi vill ha en eld i våra hjärtan inte i våra skogar. Be om en väckelse bland de kriminella som skjuter ihjäl varandra. Be om en väckelse bland alla invandrare som inte vet att Jesus är enda vägen till Gud. Be om en väckelse bland alla svenskar, ung som gammal.  

Per Westerberg                                                 per@forsamlingenordet.se