Frid på jorden?

Änglarna sjöng för herdarna ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.” Det är ju verkligen ingen frid på jorden, vad menade änglarna egentligen?

De talade om att Gud ser med välbehag på alla människor. Alla människor har syndat. Synden måste få sitt straff. Jesus tog det straffet och dog för alla människors synder. Gud ger sin frid till dig när du i tro tar emot det Jesus har gjort för dig. Då är inte Gud arg på dig längre. Guds vrede över synden tog Jesus på sig. Han betalade priset. Gud ser med välbehag på dig och tack vare Jesus får du frid med Gud om du tar emot det. En Frälsare har blivit född åt dig. Det är julens glada budskap.

Per Westerberg