Du är skapad unik.

Det finns ingen som är som du. Inte ens om du är enäggstvilling. Gud älskar dig och har en plan för ditt liv. Kanske du inte ens vet om det, men så är det. ”Det där tror inte jag på, jag tror inte ens på Gud”, kanske du säger. Om du vänder ryggen mot Gud hela ditt liv och sen till sist vänder dig om så är Han där. Jag samtalade med några äldre kvinnor i Serbien. En av dem sa ”jag tror då inte på Gud, för jag ser honom inte”. Jag vände mig från henne och sa ”jag tror inte du finns, för jag ser dig inte. Jag måste vända mig om för att se dig. Du måste omvända dig för att se Gud.” ”Jag känner honom på ryggen” var hennes kommentar. Du måste omvända dig för att förstå Guds plan för ditt liv.

Per Westerberg