Varför talar du så mycket om Jesus?

Bibeln, Guds ord, säger att han är Guds enfödde son.  Jesus är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i Jesus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga. Allt är skapat genom Jesus och till Jesus. Jesus är till före allting, och allt består genom Jesus. Jesus är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Jesus och genom Jesus försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom Jesus både på jorden och i himlen.  Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Detta kan du själv läsa om i bibeln. Denne Jesus har frälst mig och han har sagt att var och en som tror på honom har evigt liv och kommer inte att gå evigt förlorad. Tro på honom! Han vill frälsa dig.

Per Westerberg