Vem styr dig?

November-18

Vem styr dig?

”Jag gör väl som jag vill!” Gör du det? Är det någon av oss som bara gör det som vi vill göra? Vi är alla påverkade av vår kultur och vår omgivning. Visst är det bra att fundera över vad det är som påverkar oss och har påverkat oss här i livet. Kanske är det dags för dig att göra en kursändring. Socialismen har påverkat oss svenskar i nästan 100 år. Socialismen är i grunden en ideologi som är antikristen. Den har format Sverige och oss svenskar mer än vi kanske varit medvetna om. Socialdemokratin har planerat och genomfört ett reformprogram för att förändra samhället. Alva Myrdal skrev 1934 boken ”Kris i befolkningsfrågan” som ville omforma hur familjer levde. Den är en grund för det reformprogram vi varit utsatta för sedan dess. Familjen måste göras om. Familjens inflytande över barnen måste ändras radikalt. Staten var bättre på att fostra barnen än familjen. De kollektivistiska ansatserna måste segra menade Myrdal. Därför var förskolan ett avgörande element och ett skattesystem som ofta tvingar föräldrar att lämna sina barn i kommunal vård. Idag vill man forma barnen så att de inte får bejaka sin naturliga könsidentitet. Redan i förskolan indoktrineras barn till att ifrågasätta och tvivla på sitt kön.                                                                                  Kyrka och utbildning var också Myrdals områden. Att utbildning är vägen att forma barnen visste man och kristen påverkan på barnen var farlig, därför tog man bort kristendomskunskap i skolan. Numera är det t.o.m. fel att sjunga en psalm på skolavslutningen.

Hjalmar Branting var statsminister när Rasbiologiska Institutet bildades, där makarna Myrdal var pådrivande. Man genomförde cirka 63 000 steriliseringar under åtta socialdemokratiska regeringar.  Utrensning av oönskade befolkningselement skulle ske genom abort enligt Myrdal. Man öppnade dörren för abort och förespråkade också fri sexualitet. Så har vi det idag. Så många problem det har skapat!                                                                                                  Socialdemokratin har gjort mycket gott, men ideologin bakom har påverkat vårt land negativt. Allt var inte bra när kyrkan styrde, men att så många svenskar idag har vänt Gud ryggen har skapat det samhälle där många frågar ”Vad har hänt med Sverige?” Tänk om du och jag och många med oss började söka Gud. Det skulle förändra Sverige. Guds ord säger: Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren. Jer 29:13-14

Per Westerberg        per@forsamlingenordet.se