Till dig som inte tro på Gud

April -20

Till dig som inte tror på Gud

Du som inte vill tro på Gud behöver inte läsa mer än den här första meningen, för det spelar ändå ingen roll vad jag skriver. Till alla andra som inte tror på Gud vill jag ha en helt annan ton. Jag kan förstå dem som har kommit fram till att det inte finns en god Gud som skapat allt. Om det finns en god Gud, varför ser det ut som det gör i vår värld i så fall. Samtidigt kan jag inte förstå hur man kan komma fram till att det inte finns en Gud. Jag gick i realskolan och sedan på gymnasiets biologiska linje och därefter utbildade jag mig till lärare. Hela tiden matades jag med att utvecklingsläran var den enda rätta förklaringen till hur allt har blivit till. Sällan sa man att det var en teori. Det presenterades som fakta. Vetenskapen hade bevisat att allt började med Big Bang för många miljarder år sedan och att allt liv hade börjat av en slump och utvecklats till allt liv som finns idag. Därför har man sagt att vi människor kommer från aporna för att göra det hela mer förståligt. Slutsatsen blir att det inte finns en gud och att skapelse- berättelsen inte är sann. Idag är det vetenskapliga läget helt annorlunda. Ingen vetenskapsman som forskar om cellens DNA kan idag komma ifrån att det måste finnas en intelligens bakom skapelsen.  Varje cell hos människan innehåller DNA, information motsvarande 1000 böcker med vardera 500 sidor skrivna på vanlig svenska, och vi har ca 100 biljoner (10¹⁴) sådana celler i våra kroppar. Om jag kommer till en sandstrand och det står ”jag älskar dig” i sanden, så finns det två möjliga förklaringar. Antingen har någon skrivit i sanden eller så har vågorna på ett slumpmässigt sätt format texten. För min del tror jag att någon har skrivit texten. På samma sätt är det självklart att det finns en intelligent Gud som har skapat allt. Ju mer vi vet om universum och hela skapelsen ser vi hur genomtänkt allt är. Om Gud är så allsmäktig, då kunde han också skapa allt på sex dagar som bibeln säger. När du förstår att Gud finns, sök honom av allt ditt hjärta. Hur gör jag då? Jesus, Guds Son, säger ”Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Gud utom genom mig.” Öppna ditt hjärta för Jesus. Ta emot hans kärlek. Han vill frälsa dig.

Vill du veta mer om vad vetenskapen har kommit fram till idag kan du gå till YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mLPJymsxwXQ

Per Westerberg  per@orsamlingenordet.se