Bra läsning i coronatiderMaj-20                                                   Bra läsning i Corona tider Dessa rader skriver jag. Kung David skrev dessa visdomsord för 3000 år sedan. Gör som jag, ha din trygghet under den Högstes beskydd.
Per Westerberg per@forsamlingenordet.se Psalm 91                          Tryggheten under den Högstes beskydd                                1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,                                                 2 han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”                                                       3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.                       4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.      5 Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,                  6 inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.                                   7 Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.                            8 Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.           9 Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.                                      10 Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
11 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
12 De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
13 Över lejon och huggormarskall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
14″Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
15 Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
16 Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”
Psalm 23                                      Den gode herden                   1 En psalm av David.                Herren är min herde, mig skall intet fattas.                                                  2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.                                                       3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.                                       4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.                                                    5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.                                          6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen