Jesus ska komma tillbaka del 1

Från och med oktober 2014 kommer MÅNADENS EFTERTANKE att vara lite annorlunda. Jag kommer att behandla ett ämne och fortsätta varje månad tills det är färdigt. Efter hand kan du läsa alltsammans på vår hemsida. Det ämne i Nya Testamentet som det står mest talat om är att Jesus ska komma tillbaka och det ska jag belysa. Det står tydligt att ”men om den dagen eller den stunden vet ingen något.” Däremot säger Jesus att det ska vara många olika tecken för att vi ska ”veta att han är nära och står vid dörren.” När Jesu lärjungar frågade ”när ska detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren? svarade han: se till att ni inte blir vilseledda.” Jesus sa om Jerusalems tempel, ”Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” Alla judarskall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.” År 70e Kr uppfylldes första delen av den profetian och judarna spreds ut i hela världen.

Per Westerberg