Jag har inte den rätta bilden av Gud

Juni -21

Jag har inte den rätta bilden av Gud

Det har inte du heller. Men jag vet och förstår tillräckligt för att söka honom och tacka och lovprisa honom av allt mitt hjärta. Gud är god och hans nåd varar i evighet. En man har berättat att han en gång fick komma till himlen. När han kom tillbaka till jorden talade han om att han hade sett Gud när Han satt på sin tron. Hela tiden var det änglar som flög runt tronen och ropade Helig, Helig, Helig är du Gud. Mannen frågade en ängel: ”Tröttnar de inte att ropa på det sättet?” Ängeln svarade: ”Varje gång de har flugit runt tronen har de upptäckt något hos Gud som de aldrig sett förut.” Därför kan jag säga att jag inte har den rätta gudsbilden, ännu. Men jag vet att han älskar både dig och mig, för Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Därför sände Han sin Son Jesus Kristus, som tog straffet för dina och mina synder när han dog på korset. På tredje dagen uppväckte Gud honom från de döda. När jag förstod och trodde på vad Jesus har gjort för mig, omvände jag mig från min synd och sa att nu vill jag följa dig Jesus resten av mitt liv. Då blev jag frälst, förlåten, fri. Jag blev född på nytt, blev ett Guds barn och nu är Gud är min far. Nu tillhör jag Guds rike, förut tillhörde jag Satans rike. Gud har inga favoriter. Gud älskar dig lika mycket som han älskar mig och Jesus säger:” ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret.” Därför gör du väl om du också söker Gud av hela ditt hjärta även om du inte förstår allt. Jesus knackar på ditt hjärtas dörr. På ditt hjärtas dörr är det bara handtag på insidan, så det är bara du som kan öppna. Har du frågor kan du vända dig till mig eller någon annan som tror på Jesus. Han är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig, säger Jesus.

Per Westerberg   per@forsamlingenordet.se

www.forsamlingenordet.se