Jag har en DRÖM.

Jag har en DRÖM. Att skaror av människor i våra bygder ska komma till tro, en enkel, sund, levande personlig tro på Jesus. En egen övertygelse om att du är ett Guds barn, en visshet om att du är förlåten, renad från din synd, frälst och på väg till himlen. Jag har en DRÖM. Att både unga och gamla som har det bra, som har det svårt, som mår dåligt ska få uppleva Guds förvandlande kraft i sina liv. Jag har en DRÖM. Att vi inte ska få plats, så vi behöver ha flera gudstjänster på söndagarna. Jag har en DRÖM. Att det Gud gör i våra bygder ska påverka hela vårt land.

Per Westerberg