April 2004 – Juni 2007

Vetenskapen förstår mer och mer hur komplicerad människokroppen är. Du har ca 60 000 miljarder celler i din kropp. Varje cell är lika komplicerad som en storstad. I varje cell finns det 1,8m DNA. Allt fler vetenskapsmän inser att skapelsen inte kan ha utvecklats genom slumpvisa mutationer. De talar om intelligent design. En klocka kan inte bli till av en slump. Det finns en urmakare som gjort den, med ett syfte att kunna mäta tiden. Du har inte blivit till av en slump. Gud, som har skapat himmel och jord och DIG, har ett syfte, en mening med ditt liv. SÖK HONOM!

Per Westerberg