Han har den frid, glädje och trygghet som jag tror att alla längtar efter.

När jag var 22 år fick jag ett livsförvandlande möte med Jesus. Idag har det utvecklats till en djup, trygg, daglig gemenskap med honom. Jag har svårt att förstå varför det är så få som söker honom i vårt land. Han har den frid, glädje och trygghet som jag tror att alla längtar efter. Jesus, Guds Son, lever och står med öppen famn för var och en som söker honom. Han är inte knuten till någon speciell kyrka utan står där öppen för dig och säger ”Följ mig.” Därför uppmanar jag dig att söka honom.

Per Westerberg