Vilket kom först hönan eller ägget?

Februari-19

Vilket kom först, hönan eller ägget?

Jag tror tuppen kom först. Eller så skapade Gud tuppen och hönan samtidigt. Men, vem som kom först spelar ingen roll för mig.  Frågan är viktigare än så. Om det inte finns en Gud som har skapat allt, hur har då allt blivit till. Hela utvecklingsläran är ett misslyckat försök att bortförklara Gud. Allt kan inte ha kommit till av en slump. Biologiprofessorn Dean Kenyon vid San Fransiscos statliga universitet började tvivla på Darwins idéer om hur allt blivit till efter 25 år som professor. Livet skulle kunna vara resultatet av ”Intelligent Design” nämnde han för sina studenter. Då fick han order av universitets-ledningen att i fortsättningen inte nämna design-alternativet för sina studenter utan enbart hålla sig till darwinistiska förklaringar. Detta är bara ett exempel på hur forskare runt om i världen ”måste” säga det som bortförklarar att det finns en Gud. Men sanningen kommer ikapp. Det går inte att förklara skapelsen, livet, hur allt blivit till om det inte finns en skapare. Ju längre forskningen kommer desto tydligare ser man att skapelsen är så fulländad och så perfekt samordnad så att om en del blir fel slutar allt att fungera. E. coli-bakterier är nödvändiga för normal matsmältning. I en människas avföring finns 100 miljarder bakterier per gram avföring. Varje bakterie består av 30 proteiner. 29 kunde inte vänta till den 30:e hade utvecklats. Alla 30 måste vara skapade samtidigt.    När jag bytte hjärtklaff för drygt ett år sen hade dom en maskin som pumpade runt mitt blod medan dom opererade. Vilken fantastisk uppfinning. Men Gud har gett dig och mig ett hjärta som är en självgående pump som fungerar i 75 år eller mer. Det slår 2,5 miljarder gånger under en livstid. Hjärtat pumpar runt 20 000 liter blod per dygn. Vem är konstruktören? Biet är ett av naturens märkligaste djur. De flesta av de 20 000-40 000 bin som finns i en bikupa är arbetsbin. Så här är deras liv. De första dagarna matar de larverna med mjölk från mjölk-körtlarna på huvudet. Efter 11 dagar hämtar de nektar. Då försvinner mjölkkörtlarna och honungssäckarna fylls med nektar. 15 dagar gamla börjar samma bin tillverka vax och på 18:e dagen blir de vaktbin. Har slumpen ordnat allt det här? Nej, Gud finns och han har skapat denna fantastiska värld. Han älskar dig och vill att du ska vända dig till honom.

Fakta från Johnny Bergmans bok Slump eller Intelligent Design.

Per Westerberg

Per@forsamlingenordet.se