Tre långtradare första halvåret 2015

Tack alla ni som stöder vårt hjälparbete på olika sätt. I år har vi skickat en långtradare till Bulgarien (11.2), en till Moldavien (24.2) och en till Rumänien (21.5), sammanlagt 280 m³. I Bulgarien arbetar vi tillsammans med Bulgarian Aid Mission och deras verksamhet kan du se på aidmission.org