Transnistria

Vårt missionsarbete har vuxit och sedan några år stöder vi också ett arbete i Transnistria. Efter Sovjets fall, när Moldavien blev fritt, gjorde de ryssar som flyttats dit under sovjettiden, uppror och startade ett krig mot Moldavien. De bildade ett “nytt” land, Transnistria, som har en stor staty på Lenin i huvudstaden Tiraspol och stora affischer på Putin och Che Guevara. Där stöder vi en församling som har startat 10 församlingar, har ett barnhem och ett Rehab- center för missbrukare och håller på att bygga ett barnhem till. transnistria Här byggs ett nytt barnhem för 75 barn. Två av församlingarna är i var sitt mansfängelse och en i ett kvinnofängelse. Församlingarna växer hela tiden, trots hårt motstånd från myndigheterna. För ett par år sedan meddelade myndigheterna att de inte fick ha gudstjänster i sin egen huvudkyrka. De sa att det är en privatbostad och man får inte ha gudstjänster i en privatbostad. Under nästan ett år fick de inte vara där. Då hade de möten i många olika hem och församlingen fortsatte att växa.