Tänk den här tanken!

Tänk om Gud finns. Tänk om Jesus lever idag. Att Han älskar mig. Att Han väntar på att jag ska vända mig till Honom. Att det är som att komma hem, när jag kommer till Honom. Tänk om det är sant. Vad tänker Du göra då?

Per Westerberg