Mer om Henric Schartau.

Här kommer lite fler tankar om frikyrkligheten. Henric Schartau har, som du kanske vet, påverkat norra Bohuslän så att många har en negativ inställning till frikyrkor. Dags att ändra den tycker jag. I Småland kan du se vad frikyrkorna har betytt för samhällsutvecklingen. Vad skiljer i det som predikas? Trosbekännelsen känner de flesta till. ”Gud skapade världen, Jesus är Guds Son som dog, uppstod och sitter på Faderns högra sida. Jesus ska komma tillbaka och döma levande och döda. Syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv” det är huvuddragen i trosbekännelsen. Allt detta predikas också i alla frikyrkor, men bibeln talar om att du måste bli född på nytt, alltså frälst, för att få del av det Jesus gjorde när han dog på korset.

henricshartauGud har menat att du ska ha en visshet om att du är på väg till himlen. Den vissheten får du när du blir frälst. Det är en förkunnelse som alltid har betonats i frikyrkor. Vi är angelägna att du ska få del av denna livsförvandlande erfarenhet. Det bästa som hänt mig i livet är när jag blev frälst.
Per Westerberg