Gud har en plan med ditt liv

Juni-19

”Vad pratar du om? Jag tror inte ens på Gud.” Det spelar ingen roll vad du tror just nu. Redan i moderlivet hade Gud en plan med ditt liv. Gud älskar dig så mycket att han lät sin son Jesus ta straffet för dina synder när han dog på korset. På 3:e dagen uppväckte Gud honom från de döda, allt för att bevisa sin kärlek till dig. Du kanske säger: ”Du vet inte hur jag har det och hur jag har haft det. Det kan inte finnas en god Gud som har en plan för mitt liv.” Jag vet inte hur du har haft det, men Gud vet. Han som är allsmäktig och Skaparen av himmel och jord. Han har hela ditt liv varit nära dig och han älskar dig. Han har väntat på att du ska vända dig till honom, men han tvingar inte dig att komma. Han har gett varje människa en fri vilja.

I Jes. 55: 6 säger han till dig, ”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud,  ty han skall ge mycken förlåtelse.” Gud har en plan för ditt liv. Han har makt att fullständigt förändra ditt liv och din situation. Det du har drömt om, men inte vågat hoppas har Gud planerat för dig. Allt blev möjligt genom vad Jesus har gjort för dig. Men det gäller inte bara dig. Det gäller alla. Det är en speciell tid just nu för vår bygd och för Sverige. Så här säger han till oss, både till dig som inte tror och till dig som är en kristen och bekänner din tro på Jesus:                               Jes. 55:8 ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” Det är dags för var och en av oss att ta reda på vad Herrens tankar är. ”Herre, vilka tankar och planer har du för mitt liv? Jag vänder mig till dig av hela mitt hjärta. Jag vet att du vill mig väl. Jag vill gå dina vägar, de som du redan har planerat och förberett.” Jesus, du sa Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Våga fråga. Gör det nu. ”Gud, vad är din plan med resten av mitt liv?

Jesus jag vill gå den vägen tillsammans med dig.”                             Per Westerberg     per@forsamlingenordet.se                                      Se gudstjänsten live på facebook. Sök Församlingen Ordet.