Gud älskar dig

GUD ÄLSKAR DIG! Det märker jag inte, kanske du säger. Tänk dig en tom glasflaska med korken ordenligt intryckt som flyter omkring i Atlanten. Den är omsluten av hur mycket vatten som helst, men inget kommer in i flaskan så länge korken är kvar. På liknande sätt är du omsluten av Guds kärlek, men du får inte del av den förrän du öppnar ditt hjärta för Guds kärlek.

Det finns en djävul som vill hindra dig upptäcka Guds kärlek till dig. Varför ser det ut som det gör i vår värld om Gud är god och älskar oss människor? Han har skapat dig och mig med en fri vilja. Om du väljer att gå din egen väg kommer du att bli vilseledd av djävulen. Om du väljer att söka Gud av allt ditt hjärta kommer hans kärlek att förvandla dig. Jesus sa: Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig. Jesus är vägen till Gud. Ta bort korken och öppna dig för Guds kärlek.

Per Westerberg