Är Gud allsmäktig?

Gud är god. Gud är kärlek. Det är bibelns klara budskap. Om Gud är god varför ser det då ut som det gör i vår värld? Är inte Gud allsmäktig? kanske du frågar.

Det beror på vad du menar. Gud har skapat dig och mig med en fri vilja. Du kan välja att gå din egen väg bort från honom och Han kommer inte att använda sin allmakt till stoppa dig. Men i sin kärlek vill Han att du ska förstå att Han älskar dig och att det är djävulen som är ond som gör att världen ser ut som den gör. När du går din egen väg följer du, utan att veta om det, den ondes väg. Gud älskar dig och mig så mycket att Han sände Jesus för att ta straffet för alla våra synder. När du tror att Jesus dog i ditt ställe, blir du rättfärdig, utan att förtjäna det. Du har sagt ja till Guds nåd och kärlek och valt att gå den rätta vägen. Läs gärna Rom. 3:21-24.